O Nás

LUKAB  história – pôvod názvu  Lukab

Názov Lukab pochádza z  dávnej histórie ,keď v miestach dnešnej reštaurácie a vedľa stojaceho hospodárskeho dvora stál majer usadlosť  „Lukab“ ,ku ktorej patrili aj priľahlé pozemky a pasienky s  maďarským názvom  Lukabpuszta. Na usadlosti bol údajne vybudovaný liehovar,maštale,ubytovne pre sezónnych robotníkov .

Na mapách sa prvýkrát objavuje Lukab ako samostatný útvar až v roku 1836 ako Gestútl Lukab Pentekfalva.,kde boli vyznačené domy a hospodárske budovy. Avšak existoval už predtým,lebo už v roku 1720 sa stal majetkom Erdodiovcov,ktorí ho potom prenajímali až do roku 1945.Jedným z posledných nájomcov bol Max Fuchs. Majer Lukab ako si ho ešte dnes mnohí starší pamätajú dával obživu pre mnoho tunajších  občanov,ktorých neuživila vlastná pôda a išli si privyrobiť ,hlavne počas žatvy a pri zbere repy ako aj pre sezónnych robotníkov, z ktorých sa tu niektorí aj natrvalo usídlili v blízkych dedinách. Boli to väčšinou bezzemkovia/deputátnici-bíreši/,ktorí v Lukabe  bývali v nájomných bytoch. K majeru Lukab patrila asi aj „Šalanda“ v Dolných Zeleniciach /dnes neoficiálny názov ulice idúcej vedľa požiarnej zbrojnice k Váhu/,čo v preklade znamená budova na ubytovávanie  poľnohospodárskych robotníkov a ich rodín ,ktorá bola vybudovaná v roku 1904.

Na miestach dnešnej budovy reštaurácie a vinárstva boli niekedy tiež ubytovne robotnikov ,sklady,pivnica …. Majer  Lukab  zostal vo svojej pôvodnej podobe  asi do roku 1945.

29.1 1946 bol majer skonfiškovaný československým štátom majetok,budovy,živý a mŕtvy inventár a bol vymenovaný národný správca Lukábu p. Ľudovít Lenghart. Pôda bola rozdelená medzi maloroľníkov a deputátnikov. Na jeho mieste bolo vybudované miestne  Jednotné roľnícke družstvo-JRD Dolné Zelenice ,ktoré vzniklo už v roku 1950,ako jedno z prvých v republike.

Znak  Lukostrelec

Slovo „lukab“ ako také ,nemá nijaký bližší význam a nedáva význam ani v preklade z cudzieho jazyka, preto  je aj ťažko zapamätateľné. Znak Lukostrelca má myšlienku  lepšieho zapamätania názvu Lukab v spojitosti s lukom.

Lukab  dnes

Názov Lukab dnes nesie reštaurácia LUKAB a vinárstvo LUKAB ,ktoré pôsobia v obci Dolné Zelenice a ich majiteľom a prevádzkovateľom je Poľnohospodárske družstvo Siladice,ktoré obhospodarujeme poľnohospodársku pôdu v katastroch okolitých obcí, a ako jedno z mála poľnohospodárskych podnikov dnes prevádzkuje živočíšnu výrobu .

Na ľavej strane Váhu v juhozápadne orientovaných kopcoch Považského Inovca,v miestach kde boli aj v minulosti vinohrady našich predkov dnes pestujeme vinič a dorábame z neho výborné vína.

Reštaurácia Lukab

Budova ako taká, bola dobudovaná v roku 1990 ako sociálno -administratívna budova PD Siladice ,so stavbou sa začalo v roku 1985 za  predsedu družstva Rudolfa Chynoradského a podľa jeho mena bol aj neoficiálny názov „Rudolfín“,   a podľa vonkajšieho vzhľadu budovy ho niektorí volali „Salaš“.V budove boli plánované kancelárie družstva,veľká družstevná jedáleň s kuchyňou,šatne  pre zamestnancov a relaxačná časť s bazénom,vodoliečbou,saunou ,vínnou pivnicou a barom.

Vzhľadom na zmenu spoločenských pomerov  v roku 1989 sa uvedený zámer nedokončil.

Dnes je budova  zrekonštruovaná :

         –    na priestrannú reštauráciu s výbornou kuchyňou, vinotékou a      vinárňou

         –    na vinárstvo s modernou technológiou výroby vína riadeným           kvasením                                   

         –    na penzión pre ubytovanie hostí

         –    na kancelárske priestory PD Siladice

         –    na  šatne pre zamestnancov

         –    s  vysadenou  novou zeleňou v okolí budovy

         –    s  vybudovaným  priestranným parkoviskom pred budovou.

 

Oslavy & Parties

BEZPLATNE PONÚKAME PRIESTORY REŠTAURÁCIE ALEBO SALÓNIKA NA VAŠE AKCIE PRI POSKYTNUTÍ NAŠICH JEDÁL.
Scroll to top