Vinohradníctvo súčasnosť

S Ú Č A S T N O S Ť     vinohradníctvo a vinárstvo  PD Siladice – LUKAB Dolné Zelenice

Vinárstvo PD Siladice- LUKAB Dolné Zelenice ,je pokračovateľom tradície výroby vín na Poľnohospodárskom družstve Siladice.

PD Siladice obhospodaruje vinohrady na ľavej strane rieky Váh ,na svahoch Považského Inovca od Dvorníkov -Posádky po Vinohrady n/Váhom o výmere 25 ha ,ktoré sú zväčša 40-ročné ,síce s menšou úrodnosťou hrozna,ale o to lepšou kvalitou dorobeného vína. Vinič je zaradený do integrovanej produkcie,kde sa minimalizuje používanie ochrany proti chorobám.

Naše vinohrady sa nachádzajú v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, Hlohovecký vinohradnícky región ,vinohradnícke obce Siladice a Dvorníky.

 

 V minulosti na tomto mieste boli súkromné vinohrady mnohých obyvateľov Siladíc a Dolných Zeleníc.

V  70-tych rokoch sa previedla rekultivácia starých vinohradov,  celá plocha vinohradov sa urobila terasovito. Osadili sa nové betónové stĺpiky a vysadila plocha s viničom o rozlohe 25 ha. Boli vysadené odrody Irsai Oliver,Muller- Thurgau,Veltlínske zelené, Rulandské biele,Rizling vlašský a Svätovavrinecké červené. Takmer celá produkcia hrozna sa predávala do Vinárskych závodov Hlohovec a Sereď. Malé množstvo vína si JRD vyrobilo iba pre vlastnú potrebu a bolo uskladnené v starej pivnici v Dolných Zeleniciach a počas spojenia so Šúrovcami  bolo víno v pivnici v Šúrovciach-Varov Šúre. Vína boli uskladnené v starých drevených sudoch pochádzajúcich zo súkromných pivníc členov a v klasických sklenených 50 l fľašiach. Hrozno sa neodstopkovalo,zomlelo sa aj so strapinou a následne lisovalo v drevených latkových lisoch-prešoch,ktoré sa ručne ťahali,vylisovaná šťava-mušt sa naliala do sudov, neodkalovala sa, v mušte prebehlo len  kvasenie v hrozne prítomnými divokými kvasinkami,teplota pri kvasení sa nedala vôbec regulovať,tým nastávali veľké rozdiely pri kvalite vína-raz sa podarilo lepšie, inokedy menej kvalitné. Všetky práce vo vinnej pivnici boli fyzicky namáhavé /drevené sudy sa ťažko umývali,voda a kaly sa vynášali ručne vo vedrách,do pivnice viedlo veľa schodov,pri kvasení bola v pivnici veľká  koncentrácia kysličníka uhoľnatého,na sírenie sa používalo zapálenie sírneho plátku čo bolo v pivnici dlho cítiť,….

Takto sme prakticky víno dorábali až do roku 2007/2008.

V roku 2008 sme v čase  krízy a prepadu výkupných cien hrozna prehodnotili ďalší smer a orientáciu nášho vinohradníctva a vinárstva na PD Siladice. Rozhodnutie padlo na zvýšenie našej vlastnej produkcie vína v zrekonštruovaných priestoroch pivnice v Dolných Zeleniciach s možnosťou predaja vín .Priestory v suteréne administratívnej budove v Dolných Zeleniciach sa  stavebne upravili,zakúpila sa nová technológia/ nový výkonný nerezový mlynkoodstopkovač hrozna,lis ,nerezové sudy s napojením na riadené kvasenie muštu,vyvíjač pary na čistenie a dezinfekciu nádob,filter na víno,výkonné čerpadlo na dopravu vína, barikový sud,…/.Postupne sa technológia každým rokom dopĺňa a zvyšujeme kapacitu výroby vína ako aj jeho kvalitu.

Vo vinohrade postupne nahrádzame najstaršie vysadené a vypadnuté porasty novou výsadbou/Rizling rýnsky ,Tramín červený/ s novými stĺpikmi a drôteným vedením,zakúpili sme nový traktor do viníc,nový mulčovač, elektrické nožnice na strihanie viniča pre každého pracovníka,…

V poslednom čase sme začali aj s výrobou fľašovaných vín s našou etiketou s logom lukostrelca. S našimi vínami sa pravidelne zúčastňujeme  na uznávaných súťažiach vín,kde naše vína sú výborne ohodnotené a neposledným faktorom,že to robíme asi dobre je ,že nám narastá množstvo predaného vína a spotrebitelia si pochvaľujú jeho kvalitu.

 

Scroll to top